ชาอัสสัมไต้หวัน ชงยังไง

ชาอัสสัมไต้หวัน ชงยังไง

การชงชาปกตินั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของชา (ชาอัสสัมไต้หวัน) ตัวอย่างเช่น ชาเขียวใส แช่ไว้ในน้ำร้อน 300 มิลลิลิตร เป็นเวลา 4 นาที

– ส่วน ชาอัสสัมที่เป็น ชาไต้หวัน นั้น  แช่ผงชาไต้หวัน 10กรัม ในน้ำร้อน 4-6 ออนซ์  แช่นาน 10-15 นาที ใบชาไต้หวันจะใช้เวลาในการแช่ในน้ำร้อนเท่ากัน โดยใช้ระยะเวลา 10-15 นาที ถ้านานกว่านั้นรสชาติของน้ำชาจะฝาด

– ชาอัสสัม ที่เป็นชาแดง แช่ผงชาไต้หวัน 10 กรัม ในน้ำร้อน 4-6 ออนซ์  แช่นาน 10-15 นาที ใบชาแดงจะใช้เวลาในการแช่ในน้ำร้อนเท่ากัน โดยใช้ระยะเวลา 10-15 นาที เหมือนกับชาไต้หวัน

ทั้งนี้ชนิดของชาอัสสัม ในแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละชนิดนั้นอาจจะต้องใช้เวลาที่น้อยกว่าหรือมากกว่า ควรศึกษาการทำการชงหรือสอบถามทางร้านที่ขายก่อน เนื่องจากการชงผิดวิธีนั้นอาจจะทำให้ได้กลิ่นและรสชาติของใบชาลดลง หรือทำให้ฝาดจนรับประทานไม่ได้ (ชาอัสสัมไต้หวัน)

“ข้อสงสัย แช่ในน้ำร้อน คือการต้มน้ำจนเดือดแล้วปิดไฟ และจึงนำชาลงไปแช่ในระยะเวลาของชาที่กำหนดไว้”

แต่การชงชาให้ง่ายต้องใช้เครื่องชงกาแฟ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยการชงชาโดยเครื่องชงกาแฟนั้น ใช้ใบชา 2 ช้อนโต๊ะ แล้วตวงน้ำชาให้ได้ 4-6 ออนซ์ ตามความต้องการของร้านขายชาทั่วไป โดยวิธีชงชาด้วยเครื่องชาจะไม่ฝาดและไม่ต้องรอการแช่ชา 10-15 นาที แต่การชงชาด้วยเครื่องชงกาแฟนั้นจะต้องลงทุนซื้อเครื่องชงกาแฟ ประมาณ 2,000-5,000 บาทหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องชงกาแฟ

ยกตัวอย่างการชงชาเขียวทั่วไป

ชาอัสสัมไต้หวัน
วิธีการชงชาเขียวทั่วไป

ชาเขียวพรีเมียมสูตรนม ทั่วไป

ส่วนผสม : ใบชาเขียว 10-12 กรัม(ส่วนใครที่ไม่มีเครื่องวัด ใส่ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะแบบพูนๆ ) ครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ นมข้น 1.5-2 ออนซ์หรือ 45-60 ml นมสด 2 ออนซ์ หรือ 60 ml

การชงชาเขียวพรีเมียมด้วยเครื่องชงกาแฟ

วิธีทำ :  ใส่ใบชาเขียว 12 กรัม (ส่วนใครที่ไม่มีเครื่องวัด ใส่ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะแบบพูนๆ )  ในด้ามอัด(ดับเบิ้ลช๊อต) กดให้ได้น้ำชาเขียว 4 ออนซ์ เติมผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ นมข้นหวาน 4 ช้อนชาหรือ 120 ml   เทนมสดลงแก้วที่มีน้ำแข็ง ประมาณ 1-2 ออนซ์ 30-60 ml จากนั้นเทชาตามลงไป

การชงชาเขียวพรีเมียมด้วยถุงกรองทั่วไป

วิธีทำ :  แช่ใบชาเขียว 10 กรัม (ส่วนใครที่ไม่มีเครื่องวัด ใส่ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะแบบพูนๆ )  ในน้ำร้อน 6 ออนซ์หรือ 180 ml แช่นาน 10-15 นาที แล้วกรองเอาใบชาออก แล้วตวงน้ำน้ำชาเขียว 4 ออนซ์หรือ 120 ml  เติมผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ นมข้นหวาน 4 ช้อนชา คนให้เข้ากันจนละลาย เทนมสดลงแก้วที่มีน้ำแข็ง ประมาณ 1-2 ออนซ์ 30-60 ml จากนั้นเทชาตามลงไป

ตัวอย่างการชงชาอัสสัม คือ ชาอัสสัมไต้หวัน หรือชาไต้หวันส่วนมาก

การชงชาอัสสัมไต้หวัน

ชานมไต้หวันพรีเมียมใส่ไข่มุก (ชาอัสสัมไต้หวัน)

ส่วนผสม : ใบชาไต้หวันพรีเมี่ยม 10 กรัม (ส่วนใครที่ไม่มีเครื่องวัด ใส่ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะแบบพูนๆ )   น้ำร้อน 200 ml  ผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ น้ำตาททราย 1 ช้อนโต๊ะ นมสด 60 ml

วิธีทำ : ใส่ใบชาไต้หวัน 10 กรัม ลงไปในแก้วที่ใส่น้ำร้อนประมาณ 6.5 ออนซ์ หรือ 200 ml ไว้จากนั้น แช่ไว้ประมาณ 10 นาที หลังจากแช่แล้วกรอกเอาแต่น้ำชา ให้เหลือ 6 ออนซ์ หรือ 180 ml  เติมผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ เติมน้ำตาลทราย 1-2 ช้อนโต๊ะ และ คนให้ละลายจากนั้นใส่มุกและเทน้ำแข็งลงไป เติมนมสด 2 ออนซ์หรือ 60 ml และเทชาตามลงไป (ชาอัสสัมไต้หวัน)

ตัวอย่างการชงชาแดงอัสสัม ชาแดงโกลด์

ชาอัสสัมไต้หวัน
การชงชาแดงอัสสัม ชาแดงโกลด์

ชาไทยใส่ไข่มุก ทางเราใช้ ใบชาแดงโกลด์ Bluemocha

ส่วนผสม :ใบชาแดงโกลด์ 10-12 กรัมหรือ 2 ช้อนโต๊ะ ครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ นมข้น 4 ช้อนชา นมสด 2 ออนซ์หรือ 60 ml และ ไข่มุก

การชงชาไทย(ชาแดงโกลด์) ด้วยถุงกรอง

วิธีทำ : แช่ใบชาแดงโกลด์10-12 กรัมหรือ 2 ช้อนโต๊ะ ในน้ำร้อน 4 ออนซ์  แช่นาน 10-15นาที แล้วกรองเอาใบชาออก แล้วตวงน้ำชาแดงโกลด์ 4 ออนซ์หรือ120 ml เติมผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ นมข้น 4 ช้อนชา คนให้เข้ากันจนละลาย ใส่มุกและเทน้ำแข็งลงไป เติมนมสด 2 ออนซ์หรือ 60 ml และเทชาตามลงไป

การชงชาไทย (ชาแดงโกลด์) ด้วยเครื่องชงกาแฟ

วิธีทำ : ใส่ใบชาแดงโกลด์ 10-12 กรัมหรือ 2 ช้อนโต๊ะ ในด้ามอัดสำหรับเครื่องชงกาแฟ แล้วกดให้ได้น้ำชาแดงโกลด์ 4 ออนซ์ เติมผงครีมเทียม 1 ช้อนโต๊ะ นมข้นหวาน 4 ช้อนชา คนให้เข้ากันจนละลาย ใส่มุกและเทน้ำแข็งลงไป เติมนมสด 2 ออนซ์หรือ 60 ml และเทชาตามลงไป

ชา เขียว มะลิ เป็น ใบ ชา อู่ หลง อบ กับ กลิ่น ดอก มะลิ มี ความ หอม กลิ่น ดอก มะ ลิ ผสม กับ ความ เข้ม ชา เขียว แท้ๆ ผ่าน กรรม วิ ธี การ หมัก และ บ่ม ตาม กาล เวลา ที่ เหมาะ สม ชา เขียว มะ ลิ ของ Bluemocha เป็น ชา ที่ ทุก คน สา มา รถ สัม ผัส ความ หอม ได้ ตั้ง แต่ ครั้ง แรก ที่ ชง และ รับ รู้ รส ชาติ ตั้ง แต่ ครั้ง แรก ที่ ดื่ม เหมาะ สำ หรับ ชง ใส่ กับ นม หรือ ชง แบบ เย็น สา มา รถ ชง ได้ทั้ง ถุงกรอง และ